Vítejte na stránkách O KFS

zdravíme touto cestou všechny příznivce regionální kopané na Olomoucku. Připravili jsme pro fotbalové funkcionáře, hráče i fanoušky nové webové stránky, které mají zlepšit informovanost zainteresovaných o fotbalovém dění v našem regionu. Naší snahou je dodávat co nejvíce informací v nejkratším možném časovém úseku. Velkou pozornost chceme věnovat také mládeži a nechceme zapomínat ani na historii regionálního fotbalu.

Za Olomoucký krajský fotbalový svaz : Mgr. Stanislav Kaláb, předseda

Mediální partneři : 

 

Okresní fotbalové svazy kraje:

Aktuality:

Poslední výzva klubům k doložení skutečnosti o vedení podvojného účetnictví
16. leden 2017

FAČR tímto vyzývá kluby, které dosud nesplnily podmínku vedení tzv. podvojného účetnictví prostřednictvím IS FAČR, aby tak učinili náhradním způsobem, a to formou čestného prohlášení.

Pro splnění podmínky potvrzení podvojeného účetnictví jsou kluby toto čestné prohlášení zaslat na adresu sekretariátu FAČR, a to:

a)   v termínu do 31. 1. 2017;

b)  podepsané úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce/zástupců;

c)   k rukám Dominiky Miskovič;

Na základě doručeného čestného prohlášení bude klubům vyplacena částka finanční podpory dle podúčtu klubu.

Kluby, které do stanoveného data čestné prohlášení nedoručí tímto FAČR upozorňuje, že po této lhůtě již nebude na případné omluvy, pozdní doručení či jiné informace brán zřetel a finanční podpora FAČR pro rok 2016 klubu NEBUDE POSKYTNUTA.

Vzor čestného prohlášení naleznete zde

Vyhlášení dotačního programu Olomouckého kraje
10. leden 2017

Podpora celoroční sportovní činnosti (příjem žádosti 20.1. - 27.1.)

Z dotačního titulu Podpora celoroční sportovní činnosti je možné žádat o finanční podporu zejména na celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání sportovních, výcvikových a náborových akcí.

 Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

https://www.kr-olomoucky.cz/podpora-celorocni-sportovni-cinnosti-prijem-zadosti-20-1-27-1-cl-3740.html

Svolání Valné hromady Ol KFS
2. leden 2017

dne 9. 3. 2017 se bude konat Volební valná hromada  Ol KFS, na které bude zvolen nový Výkonný výbor ,Odvolací a revizní komise na další 4-leté  období.

Program VH včetně formulářů pro návrh jednotlivých kandidátů bude zaslán na OFS a kluby elektronickou poštou.nejpozději do konce ledna 2017.

Delegáty na Valné hromadě mohou být pouze představitelé statutárních orgánů klubů (okresů) , nebo jimi písemně pověřené osoby, které jsou členové Asociace s tím, že jsou na Valnou hromadu vysíláni tak, že:

a) 5 delegátů vysílá každý okresní fotbalový svaz se sídlem v Kraji;

b) zbylé delegáty vysílají členské kluby, které se účastní alespoň jedním svým družstvem fotbalové soutěže mužů organizované Svazem, v souhrnném počtu pětinásobku počtu okresních fotbalových svazů se sídlem v Kraji.

Pro určení delegátů vysílaných na VH platí, že: účast členských klubů se posuzuje z hlediska ročníku, v němž se má Valná hromada konat;

Klíč na Valnou hromadu je určen tak, že po 1 delegátu mají právo vyslat členské kluby, které jsou umístněny na 1. až 8. místě tabulky v KP .Na 1.až 4.místě v každé skupině I. A třídy .Na 1. až 3. místě  v každé skupině I. B třídy. Pro účast na řádné Valné hromadě je rozhodující tabulka po podzimní části soutěží (lhostejno kolik kol se odehrálo).

  1. Jako delegát Valné hromady nebude připuštěna osoba vyslaná tím okresním fotbalovým svazem nebo členským klubem, jehož statutární nebo kontrolní orgán nebude složen bezvýjimečně z členů Asociace.
  2. Kandidatury na všechny volené funkce VV Ol-KFS se předkládají pouze písemně, a to poštou doporučeným dopisem či osobním doručením na sekretariát Ol-KFS. Nejpozdější datum podání kandidatury je 1 týden před konání Valné hromady KFS, tj. do čtvrtku 2. 3. 2017. Registrace kandidátů se řídí čl. 2 Volebního řádu VH KFS v celém svém znění.
  3. Stanovy KFS  včetně příloh jsou vloženy na úřední desce.

Kluby z právem účasti na VH KFS

KP-Ústí,TJ Sokol Velké Losiny,SULKO Zábřeh,FK Šternberk,FK Medlov,TJ Sigma Lutín,FK Dolany, 1.HFK Olomouc

1.A.- Slovan Černovír,TJ Sokol Bohuňovice,FC Dubicko,SK Paseka,FKM Opatovice,FK Brodek u Př.,SK Lipová,TJ Sokol Čechovice

1.B- TJ Sokol Dub nad Moravou,FK Němčice nad Hanou,TJ Sokol Újezdec,FC Kostelec na Hané,SK Protivanov,FK Nemilany,Sokol Lesnice,TJ Sokol Leština,TJ Postřelmov

 

Halový turnaj výběrů rozhodčích OFS v malé kopané v Postřelmově
12. prosinec 2016

Dne 10.12.2016 proběhl ve sportovní hale v Postřelmově  tradiční halový turnaj v malé kopané výběrů z řad fotbalových arbitrů jednotlivých OFS v rámci O KFS s těmito výsledky.

   Vyhodnocení  halového turnaje výběrů rozhodčích 10.12. 2016 v Postřelmově.

            Šumperk   -  Prostějov    0 : 2                         Olomouc  -  Prostějov     3 : 0

            Olomouc   -  Jeseník       2 : 2                          Přerov      -  Šumperk     5 : 2

            Přerov       -  Prostějov    0 : 1                          Jeseník     -  Prostějov    1 : 2

            Olomouc   -  Šumperk     6 : 1                          Olomouc  -  Přerov         1 : 0

            Jeseník      -   Přerov        1 : 4                         Šumperk  -  Jeseník        4 : 1  

     

  1. Olomouc        12 : 3      10
  2. Prostějov          5 : 4       9
  3. Přerov               9 : 5       6
  4. Šumperk          7 : 14     3
  5. Jeseník            5: 12      1
Sestřih z utkání 16.kola KP hraného dne 5.- 6.11.2016
12. listopad 2016

Veškeré sestřihy z utkání 16.kola KP naleznete na stránkách olomouckého deníku.cz  .Takto budou uložena všechna utkání KP vždy po aktuálním odehraném kole z videi,které doručí kluby do úterý na KFS.

 

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN