TOPlist

Vítejte na stránkách O KFS

zdravíme touto cestou všechny příznivce regionální kopané na Olomoucku. Připravili jsme pro fotbalové funkcionáře, hráče i fanoušky nové webové stránky, které mají zlepšit informovanost zainteresovaných o fotbalovém dění v našem regionu. Naší snahou je dodávat co nejvíce informací v nejkratším možném časovém úseku. Velkou pozornost chceme věnovat také mládeži a nechceme zapomínat ani na historii regionálního fotbalu.

Za Olomoucký krajský fotbalový svaz : Mgr. Stanislav Kaláb, předseda

        Mediální partneři :                         facebookový profil Ol-KFS :

                                            

                                                       www.facebook.com/kfsolomouc

Okresní fotbalové svazy kraje:

Aktuality:

Desatero pro restart soutěží - aktuální info!!!
2. březen 2021
 1. Restart soutěží

Byť se to může zdát v dnešní době unáhlené, utopické, chceme být na případný restart soutěží připraveni hned, jak to jen bude možné. Právě z toho důvodu dnes VV projednal restart soutěží, včetně navazujících témat. Shrnutí aktuální situace, jakož i nová opatření v této věci:

 1. Přestupní období se prodlužuje do 14.5.2021.
 2. S ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor rozhodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu.
 3. Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní části soutěže.
 4. Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem soutěže.
 5. Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny soutěže budou ukončeny do 30.6.2021, resp. do 27. 6. 2021.
 6. Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád schválen před začátkem soutěže).
 7. Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí.
 8. Pokud jde o kontumaci, pak
  1. za odehraná utkání se považují i kontumovaná,
  2. utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje.
 9. V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije koeficient.
 10. Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.

           Jan Pauly

           generální sekretář

Komuniké VV FAČR per rollam
4. únor 2021

VV FAČR se sešel v úterý 2. února 2021, aby následně do 4. února 2021 včetně, přijal mj. per rollam tyto závěry:

 VV FAČR, s ohledem na aktuální situaci, schválil pro tento rok změnu splatnosti členských příspěvků (úprava Evidenčního a registračního řádu, viz úřední deska); s ohledem na aktuální epidemickou situaci je splatnost odložena do 15. 4. 2021 s tím, že dodatečná lhůta pro zaplacení je stanovena do 30. 4. 2021.

JUDr. Jan Pauly,

generální sekretář FAČR

Rozhodnutí VV Ol-KFS o odložení zasedání VH Ol-KFS
2. únor 2021

S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy znemožňující uskutečnění zasedání valné hromady rozhodl Výkonný výbor Olomouckého krajského fotbalového svazu tak, že se termín zasedáni  VH Ol-KFS odkládá na

      středu 31. března 2021 od 17,00 hodin. Prezentace v 16,30 hodin.

na adrese:  Olomouc , třída Kosmonautů 1288/1 v sále BEA centrum (v přízemí), (výšková prosklená budova vedle Moravské vysoké školy, směr hlavní vlakové nádraží)

Pořad zasedání, stejně jako ostatní záležitosti zůstávají beze změn, tedy stejné jako u svolaného původního termínu zasedání. Návrhy kandidátů musí být podány nejpozději jeden týden přede dnem konání Valné hromady – tj., do 24.3.2021, a to sekretariátu Svazu

 

V Olomouci  2.2.202I

 

 Pavel Peřina v.r.                                                                                  Mgr.Stanislav Kaláb v.r.

sekretář Ol-KFS                                                                                     předseda VV Ol-KFS

 

Zpráva GS_53_2021/COVID INFORMACE
5. leden 2021

Vážení sportovci ,

přikládám ihned po konci svátečního času aktuální vládní pravidla pro trénování. Tato pravidla budou platit minimálně do 10. 1. 2021:

 1. trénovat lze pouze venku;
 2. trénovat lze max. do 2 osob na jednom hřišti; aktuální vládní opatření již bohužel vylučuje hřiště dále členit/rozdělovat;
 3. v rámci tréninku musí být nastavena taková režimová opatření, aby bylo zabráněno setkání osob z různých dvojic;
 4. šatny, sprchy, a ostatní vnitřní prostory mimo sportoviště nelze využít, pro toalety je nutné nastavit zpřísněná hygienická opatření.

 

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

 

Národní sportovní agentura vypsala výzvu „Provoz a údržba 2021“
27. listopad 2020

Národní sportovní agentura vypsala výzvu 8/2020 „Provoz a údržba 2021“. Tato výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací. Jedná se o podporu, která byla v předchozích letech ne zcela systémově poskytována v rámci výzev „Můj klub“ a Národní sportovní agentura se proto rozhodla vyčlenit podporu provozovatelů sportovních zařízení do samostatné výzvy

Na základě dodatku č. 1 k výzvě „Provoz a údržba 2021“ byl posunut začátek příjmu žádostí od 30. listopadu od 12 hodin do 23. prosince 2020 do 17 hodin. Vše důležité najdet – ZDE.

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN