Vítejte na stránkách O KFS

zdravíme touto cestou všechny příznivce regionální kopané na Olomoucku. Připravili jsme pro fotbalové funkcionáře, hráče i fanoušky nové webové stránky, které mají zlepšit informovanost zainteresovaných o fotbalovém dění v našem regionu. Naší snahou je dodávat co nejvíce informací v nejkratším možném časovém úseku. Velkou pozornost chceme věnovat také mládeži a nechceme zapomínat ani na historii regionálního fotbalu.

Za Olomoucký krajský fotbalový svaz : Mgr. Stanislav Kaláb, předseda

Mediální partneři : 

 

Okresní fotbalové svazy kraje:

Aktuality:

Bakalářské studium pro rozhodčí fotbalu
21. únor 2017

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně otevírá tříletý Bakalářský studijní obor Rozhodčí fotbalu.  

Podrobnosti o studiu a přijímacích zkouškách a také formulář "Posudek tělovýchovného lékaře" najdete v přiloženém pdf dokumentu.

Svolání Valné hromady Ol KFS
20. únor 2017

dne 9. 3. 2017 se bude konat Volební valná hromada  Ol KFS, na které bude zvolen nový Výkonný výbor ,Odvolací a revizní komise na další 4-leté  období.

Program VH včetně formulářů pro návrh jednotlivých kandidátů bude zaslán na OFS a kluby elektronickou poštou nejpozději do konce ledna 2017.

Delegáty na Valné hromadě mohou být pouze představitelé statutárních orgánů klubů (okresů) ,  kteří jsou členové Asociace s tím, že jsou na Valnou hromadu vysíláni tak, že:

a) 5 delegátů vysílá každý okresní fotbalový svaz se sídlem v Kraji;

b) zbylé delegáty vysílají členské kluby, které se účastní alespoň jedním svým družstvem fotbalové soutěže mužů organizované Svazem, v souhrnném počtu pětinásobku počtu okresních fotbalových svazů se sídlem v Kraji.

Pro určení delegátů vysílaných na VH platí, že: účast členských klubů se posuzuje z hlediska ročníku, v němž se má Valná hromada konat;

Klíč na Valnou hromadu je určen tak, že po 1 delegátu mají právo vyslat členské kluby, které jsou umístněny na 1. až 8. místě tabulky v KP .Na 1.až 4.místě v každé skupině I. A třídy .Na 1. až 3. místě  v každé skupině I. B třídy. Pro účast na řádné Valné hromadě je rozhodující tabulka po podzimní části soutěží (lhostejno kolik kol se odehrálo).

  1. Jako delegát Valné hromady nebude připuštěna osoba vyslaná tím okresním fotbalovým svazem nebo členským klubem, jehož statutární nebo kontrolní orgán nebude složen bezvýjimečně z členů Asociace.
  2. Kandidatury na všechny volené funkce VV Ol-KFS se předkládají pouze písemně, a to poštou doporučeným dopisem či osobním doručením na sekretariát Ol-KFS. Nejpozdější datum podání kandidatury je 1 týden před konání Valné hromady KFS, tj. do čtvrtku 2. 3. 2017. Registrace kandidátů se řídí čl. 2 Volebního řádu VH KFS v celém svém znění.
  3. Stanovy KFS  včetně příloh jsou vloženy na úřední desce.

Kluby z právem účasti na VH KFS

KP-Ústí,TJ Sokol Velké Losiny,SULKO Zábřeh,FK Šternberk,FK Medlov,TJ Sigma Lutín,FK Dolany, 1.HFK Olomouc

1.A.- Slovan Černovír,TJ Sokol Bohuňovice,FC Dubicko,SK Paseka,FKM Opatovice,FK Brodek u Př.,SK Lipová,TJ Sokol Čechovice

1.B- TJ Sokol Dub nad Moravou,FK Němčice nad Hanou,TJ Sokol Újezdec,FC Kostelec na Hané,SK Protivanov,FK Nemilany,Sokol Lesnice,TJ Sokol Leština,TJ Vidnava

 

Nové úrazové pojištění členů ČUS od 1.1.2017 u pojišťovny Kooperativa, a.s.
8. únor 2017

Český olympijský výbor uzavřel pro rok 2017 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s pojišťovnou Kooperativa, a.s.

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1.1.2017 pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím této pojišťovny. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS.

Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce. Pojistitel plní i za úrazy při provozování: horolezectví, jezdeckých závodů, skoků na lyžích, jízdy na saních, bobech nebo ske-letonu v ledovém korytě, adrenalinových/free stylových disciplín nebo plně kontaktního sportu, ale i bě-hem dopravy na tyto akce. Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organi-zovaných nebo delegovaných společných cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět. Podrobné informace naleznete na stránkách:

http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/kooperativa.html

 

Formuláře jsou uloženy v sekci dokumenty ke stažení.

 

Létající trenéři v roce 2017
27. leden 2017

Tyto akce jsou hlavně zaměřeny na kategorie přípravek a mladších žáků.

      Tato akce je připravena hlavně pro menší kluby, hráče a jejich trenéry, kteří v nich působí a mají základní licenci „C“ nebo dokonce nemají žádnou licenci a přesto se starají o nastupující fotbalové generace našich nejmenších dětí, které za 12 až 15 let se mohou stát i reprezentanty naší země.

      Projekt hlavně navazuje na změny, které se udály v posledních dvou letech. Hlavně se jedná o přechod na malé formy fotbalu se vším co k tomu patří, oslovování rodičů  a informace o zaměření jednotlivých trenérských licencí a další potřebné informace.

      Trenéři létajících týmů  v průběhu tréninkové jednotky ukazují  zásadní směry, kterými by se měli trenéři v klubech ubírat přičemž v průběhu  i po skončení tréninkové jednotky mohou vznášet různé dotazy.

Je velice vhodné a přínosné, aby se akce zúčastnili i rodiče dětí a trenéři okolních klubů.

      Hodně důležitá je informace, že akce nepřináší klubům žádné finanční náklady s jejím konáním a jejich povinností je jen nachystat hráče na tréninkovou jednotku včetně travnaté plochy, případně sportovní hal nebo tělocvičny (co je v možnostech klubu). V průběhu diskuse po skončení tréninkové jednotky přítomní trenéři obdrží metodické materiály zaměřené na práci s nejmenšími a začínajícími fotbalisty.

      Naši trenéři se těší na sportovní setkání s Vašimi trenéry a hlavně s nejmenšími adepty fotbalu.

Trenéři, kteří se účastní těchto akcí:  Hrubý Michal, Staroba Lukáš, Strnad Petr, Vitonský Oldřich a tým bude doplněn ještě o dva až tři trenéry se špičkovými licencemi a to do konce března 2017.

      Všechny informace o průběhu i obsahu akce Vám sdělí Grassroots trenér mládeže Olomouckého KFS Oldřich Vitonský, u kterého je nutno v případě zájmu vašeho klubu o uspořádání této akce, dohodnout konkrétní termíny  a časy  jednotlivých akcí.   

Spojení:                   MOB      777 190 853

                                 e-mail     vitonsky.oldrich@seznam.cz 

Vyhlášení dotačního programu Olomouckého kraje
10. leden 2017

Podpora celoroční sportovní činnosti (příjem žádosti 20.1. - 27.1.)

Z dotačního titulu Podpora celoroční sportovní činnosti je možné žádat o finanční podporu zejména na celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a pořádání sportovních, výcvikových a náborových akcí.

 Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

https://www.kr-olomoucky.cz/podpora-celorocni-sportovni-cinnosti-prijem-zadosti-20-1-27-1-cl-3740.html

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN