TOPlist

Aktuality

Komuniké VV FAČR per rollam
4. únor 2021

VV FAČR se sešel v úterý 2. února 2021, aby následně do 4. února 2021 včetně, přijal mj. per rollam tyto závěry:

 VV FAČR, s ohledem na aktuální situaci, schválil pro tento rok změnu splatnosti členských příspěvků (úprava Evidenčního a registračního řádu, viz úřední deska); s ohledem na aktuální epidemickou situaci je splatnost odložena do 15. 4. 2021 s tím, že dodatečná lhůta pro zaplacení je stanovena do 30. 4. 2021.

JUDr. Jan Pauly,

generální sekretář FAČR

Rozhodnutí VV Ol-KFS o odložení zasedání VH Ol-KFS
2. únor 2021

S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy znemožňující uskutečnění zasedání valné hromady rozhodl Výkonný výbor Olomouckého krajského fotbalového svazu tak, že se termín zasedáni  VH Ol-KFS odkládá na

      středu 31. března 2021 od 17,00 hodin. Prezentace v 16,30 hodin.

na adrese:  Olomouc , třída Kosmonautů 1288/1 v sále BEA centrum (v přízemí), (výšková prosklená budova vedle Moravské vysoké školy, směr hlavní vlakové nádraží)

Pořad zasedání, stejně jako ostatní záležitosti zůstávají beze změn, tedy stejné jako u svolaného původního termínu zasedání. Návrhy kandidátů musí být podány nejpozději jeden týden přede dnem konání Valné hromady – tj., do 24.3.2021, a to sekretariátu Svazu

 

V Olomouci  2.2.202I

 

 Pavel Peřina v.r.                                                                                  Mgr.Stanislav Kaláb v.r.

sekretář Ol-KFS                                                                                     předseda VV Ol-KFS

 

Zpráva GS_53_2021/COVID INFORMACE
5. leden 2021

Vážení sportovci ,

přikládám ihned po konci svátečního času aktuální vládní pravidla pro trénování. Tato pravidla budou platit minimálně do 10. 1. 2021:

 1. trénovat lze pouze venku;
 2. trénovat lze max. do 2 osob na jednom hřišti; aktuální vládní opatření již bohužel vylučuje hřiště dále členit/rozdělovat;
 3. v rámci tréninku musí být nastavena taková režimová opatření, aby bylo zabráněno setkání osob z různých dvojic;
 4. šatny, sprchy, a ostatní vnitřní prostory mimo sportoviště nelze využít, pro toalety je nutné nastavit zpřísněná hygienická opatření.

 

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

 

Národní sportovní agentura vypsala výzvu „Provoz a údržba 2021“
27. listopad 2020

Národní sportovní agentura vypsala výzvu 8/2020 „Provoz a údržba 2021“. Tato výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací. Jedná se o podporu, která byla v předchozích letech ne zcela systémově poskytována v rámci výzev „Můj klub“ a Národní sportovní agentura se proto rozhodla vyčlenit podporu provozovatelů sportovních zařízení do samostatné výzvy

Na základě dodatku č. 1 k výzvě „Provoz a údržba 2021“ byl posunut začátek příjmu žádostí od 30. listopadu od 12 hodin do 23. prosince 2020 do 17 hodin. Vše důležité najdet – ZDE.

Aktuální informace COVID - 19
23. listopad 2020

Od pondělí (23. 11.) platí podle „PES“ aktualizovaná pravidla pro tréninky na venkovních sportovištích.

Konkrétně Sportovat lze venku, maximálně do 6 osob.“ Pokud vám to počasí a další okolností dovolí (jakož i s vědomím, že to opravdu není mnoho), je možné použít pravidla, která už jsme jednou aplikovali, tj. platí, že:

 1. je zakázáno používat:
  1. vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
  2. vnitřní sportoviště;
 1. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;
 2. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

 

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN