TOPlist

Aktuality

Fotbaloví veteráni z Hněvotína pojedou na finále do Prahy
11. duben 2016

Fotbaloví veteráni z Hněvotína pojedou na finále do Prahy

Zvítězila kvalita, bojovnost a nezbytné štěstí.

OLOMOUC 9. 4. 2016  Hraje se na góly! Sobotní turnaj fotbalových veteránů ´O pohár předsedy O KFS´, přinesl radost i smutek současně. Radost museli mít všichni, kteří se i přes deštivé počasí přišli podívat. „Zápasy měly opravdu výbornou úroveň. Bylo vidět, že fotbalový kumšt ti kluci mají pořád v sobě,“ chválil aktéry Stanislav Kaláb, předseda Olomouckého krajského fotbalového svazu. Smutek pak ovládl duše reprezentantů prostějovského OFS, kteří doplatili na smůlu v koncovce a museli se smířit s druhou příčkou za vítězným výběrem Olomoucka.

Sestava vítězného družstva FC Hněvotín:

Toufar Lumír,Vánský Antonín,Šulc Jiří,Doležal Mojmír,Romanovský Dušan,Barčík Michal,Galus Michal,Duda Marek,Stolička Libor,Palčo Jiří,Jelínek Tomáš.

Trenér : Kaštyl Martin

Asisten trenéra : Hariň Miroslav

Důležité upozornění klubům o povinnosti zveřejnit účetní závěrku
1. duben 2016

FAČR si tímto dovoluje připomenout fotbalovému hnutí tu skutečnost, že účetní jednotky zapsané v některém z veřejných rejstříků mají dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění zákona č. 221/2015 Sb., resp. jeho přechodného ustanovení pod bodem č. 2, povinnost zveřejnit účetní závěrku v plném či zjednodušeném rozsahu za rok 2014 nejpozději do 31.3.2016, a to zasláním ke zveřejnění do Sbírky listin toho rejstříkového soudu, který vede jejich účetní jednotku ve veřejném rejstříku. Pokud má účetní jednotka povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zašle ke zveřejnění závěrku i zprávu auditora. 

 

Povinnost zveřejnit účetní závěrku za rok 2015 v rozsahu odpovídajícím vedenému účetnictví je stanovena pro všechny účetní jednotky, které jsou zapsané v některém z veřejných rejstříků, a to do 30. 11. 2017.

Povinnost zveřejnit účetní závěrku za rok 2016 v rozsahu odpovídajícím vedenému účetnictví, ale i přehled o majetku a závazcích, který účetní jednotka účtující v sestavě jednoduchého účetnictví sestavuje do šesti měsíců po skončení účetního období, je stanovena pro ty účetní jednotky, které jsou zapsané v některém z veřejných rejstříků, a to nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky (sestaveného přehledu o majetku a závazcích).

Při nesplnění povinností v termínech jak je uvedeno výše vyzve příslušný rejstříkový soud účetní jednotku ke splnění povinností, pokud účetní jednotka nebude na výzvu reagovat, vystavuje se riziku vyměření pořádkové pokuty.

Zveřejnění zasláním do Sbírky listin je možné pouze elektronicky, a to ve formátu PDF. Každá listina se předává jako právě jeden PDF dokument, není tedy možné rozdělit jednu listinu do více PDF dokumentů a ani slučovat více listin do jednoho PDF dokumentu. Velikost předávaných dokumentů je omezena na 150 kB na jednu stránku listiny. PDF dokumenty nesmí být zašifrovány, zaheslovány a nesmí být omezena možnost jejich tisku.

Listiny ve formátu PDF je možné zasílat buď:

datovou schránkou – max. velikost zasílaného souboru 10 MB

není nutný elektronický podpis, pokud je zasíláno z datové schránky osoby, které se týkají zasílané dokumenty, pokud podává osoba, které se zveřejňované dokumenty netýkají (např. advokát, účetní firma), el. podpis nutný je

e-mailem na elektronickou adresu soudu – max. velikost zasílaného souboru 10 MB

je nutný uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu

on-line podáním prostřednictvím portálu https://or.justice.cz/ias/ui/podani - max. velikost zasílaného souboru 10 MB

je nutný uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu

- webovou aplikací ePodatelna dostupnou na www.justice.cz – max. velikost zasílaného souboru 10 MB

o je nutný uznávaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu

na technickém nosiči dat (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) zasláním poštou nebo předáním na podatelně soudu

musí být přiložen průvodní dopis, který vlastnoručně podepíše statutární orgán a pokud listinu zasílá jiná osoba (např. advokát, účetní firma) musí být přiložena i podepsaná plná moc či odkaz na plnou moc, která je již u soudu založena

Soubory větší než 10 MB nelze zasílat elektronicky, je tedy možné je podat pouze na technickém nosiči dat.

Odhlášení družstva ze soutěže
25. březen 2016

Informace pro kluby Krajské soutěže dorostu Dne 23.3.2016 došlo k odhlášení ze soutěže družstva Sportovního klubu Slatinice. Oficiální vyloučení družstva ze soutěže a anulování výsledků proběhlo na zasedání příslušných komisí KFS  ve čtvrtek 24.3.2016. STK KFS tuto skutečnost sděluje klubům, hrajícím Krajskou soutěž dorostu s tím, že družstva, která se měla v jarní části utkat s družstvem SK Slatinice mají v daném termínu volno.

 V Olomouci dne 24.3.2016                                                         Kalina Josef, v.r.

                                                                                                         předseda STK KFS

Upozornění KR O-KFS o stavu rozhodčích pro jarní část SR 2015/2016 v soutěžích O-KFS
21. březen 2016

Začátek jarní fotbalové sezony v soutěžích O-KFS už pomalu klepe na dveře, fotbalisté zanedlouho vyběhnou na trávník, aby bojovali o důležité body. Otázkou však zůstává, jestli sek zápasům dostaví kvalifikovaný rozhodčí.Jak k takové situaci může vůbec dojít? Je to jednoduché. Rozhodčí prostě nejsou! „V soutěžích Olomouckého krajského fotbalového svazu je pro jarní část na nominační listině 75 kvalifikovaných rozhodčích. Proti roku 2012, kdy soutěže řídilo cca 105 rozhodčích je úpadek zřetelný. Počet je v současné době tak nízký, že není a ani nebude možné pokrýt všechna víkendová utkání trojici rozhodčích zejména v I.B. třídách

 

Nárok na dotaci ze státního rozpočtu
21. březen 2016

Z  ohledem na usnesení vlády České republiky ze dne 6. srpna 2014 č. 657 a především v souladu s usnesením ŘVH FAČR z5.6.2015 upozorňuje FAČR své členské kluby krajských a okresních soutěží, jakož i kluby účastnící se svými družstvy pouze mládežnických soutěží, že na čerpání dotace v roce 2016 způsobem uvedeným ve zmíněném usnesení ŘVH (formou klubových podúčtů zřízených v IS FAČR) má nárok pouze ten členský klub FAČR, který v předmětném období vede účetnictví (dříve známo pod pojmem „podvojné účetnictví“).

Tuto skutečnost garantuje klub potvrzením Čestného prohlášení prostřednictvím IS FAČR.

Při nesplnění podmínky vedení tzv. „podvojného“ účetnictví dotace nebude poskytnuta resp. nebude otevřen klubový podúčet vIS FAČR.

V návaznosti na toto FAČR apeluje na KFS a OFS, ev. na OS ČUS, aby se pokusily vejít v dialog se „svými“ místně příslušnými kluby, které dosud nesplňuji podmínku vedení „podvojného“ účetnictví o možnosti spolupráce v této oblasti zajištění vedení účetnictví, a to samozřejmě za podmínky finančního podílení se klubů na nákladech KFS a OFS vzniklých ve spojitosti svedením účetnictví klubů v rámci daného KFS, OFS, ev. OS ČUS.

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN