Aktuality

Další blok trenérské licence "B"
18. leden 2016

O víkendu 15-17. ledna proběhl další blok školení trenérů licence „B“ ,kde vedl jednu z přednášek uznávaný trenér ,nyní v roli konzultanta A týmu reprezentace ČR pan Karel Brückner. Přítomným frekventantům zejména přednášel postřehy ze své dlouhodobé činnosti trenéra v návaznosti na nové trendy trénování a pojetí hry.Neopomněl přidat zážitky a postřehy z nynější funkce konzultanta A týmu reprezentace ČR. Tato přednáška byla pro mnohé poučná.Více foto ve fotogalerii .

Krajské dotace a příspěvky - 2016
4. leden 2016

Dotace z krajského rozpočtu jsou poskytovány v souladu s Programovým prohlášením Rady Olomouckého kraje a dalšími rozvojovými dokumenty Olomouckého kraje. Cílem poskytování dotací je rozvoj našeho kraje a uspokojování všestranných potřeb jeho obyvatel.

V roce 2016 je většina krajských dotačních programů vyhlašována na základě obecných vzorových dokumentů, které uvádíme v obecné části těchto stránek.  Žadatel zde najde rovněž postup pro případ, že v seznamu dotací nenalezne program, ve kterém může v roce 2016 požádat o dotaci – Stručně a jednoduše – jak si žádat o krajskou dotaci v roce 2016. V průběžně aktualizovaném seznamu dotačních programů jsou uvedeny předpokládané termíny vyhlašování dotačních programů, z nichž některé jsou dále členěny na dotační tituly. U každého dotačního programu je uvedena kontaktní osoba, na kterou se může žadatel obrátit se svým dotazem. Každý dotační program je zveřejněn nejméně 30 dnů před termínem spuštění sběru žádostí o dotaci z krajského rozpočtu, žadatel má tedy dostatek času nastudovat podmínky dotačních programů a seznámit se s technikou podávání žádostí.

V sekci Software602 Form Filler, manuály dotací, cvičná žádost o dotaci naleznete pokyny k otevření a vyplnění žádosti o dotaci, včetně odkazu na program Software602 Form Filler, který je nutný pro vyplnění žádosti. Dále příručku pro správné vyplnění žádosti a další technické informace. Až do termínu spuštění příjmu žádostí v konkrétních dotačních programech jsme pro vás navíc připravili cvičnou žádost o dotaci, na které si můžete vyzkoušet podání žádosti, a to bez obavy zápisu cvičných údajů do databáze žádostí.

Program na podporu sportu v Olomouckém kraji

 

 

Věcný záměr nového přestupního řádu FAČR
17. prosinec 2015
Informace předsedům a statutárním zástupcům fotbalových klubů Olomouckého KFS, právní pomoc - zápis a stanovy spolku
15. prosinec 2015

Někteří z Vás se obraceli na Legislativní komisi OKFS, kde je předsedou Mgr. Jiří Kubíček se žádostí o pomoc spojenou se stanovami a zápisem spolku podle zákona č. 89/2012 (nový Občanský zákoník. Výkonný výbor OKFS ve snaze nabídnout tuto možnost všem zájemcům, požádal Mgr. Kubíčka o pomoc v této záležitosti. Je na Vás, jestli této možnosti využijet. Zveřejňujeme Vám ucelené informace ,kontakt a odkazy ,kde vše naleznete.Soubory si můžete stáhnou v sekci dokumenty ke stažení - legislativa

Za VV OKFS

Mgr. Stanislav Kaláb, předseda

 

Halový turnaj výběrů rozhodčích OFS v Postřelmově 5.12.2015
8. prosinec 2015
KR při OFS v Šumperku uspořádala v sobotu 5.12. 2015 ve sportovní hale v Postřelmově halový turnaj výběrů rozhodčích OFS v kopané.Letošního ročníku se zúčastnily výběry rozhodčích :
OFS Přerov,Prostějov,Olomouc,Bruntál a pořádající Šumperk.V příjemném prostředí potvrdil svoje kvality a prvenství obhájil výběr rozhodčích z OFS Olomouc,který v rozhodujícím utkání porazil výběr rozhodčích z Přerova.Rozhodující pro vítězství Olomouce stejně jako pro 2. místo Přerova bylo zařazení mladých rozhodčích do jejich výběrů.Celá tato akce probíhala ve sportovním pojetí a hlavně v přátelské předvánoční náladě.Tomuto fotbalovému zápolení přihlíželi předseda O-KFS Mgr.Stanislav Kaláb, členové VV O-KFS Mgr. Roman Páral,Bohuslav Charvát,Josef Mrnka,místopředseda KR ŘKM  Jaroslav Kubíček ,starosta Postřelmova Jaroslav Nimrichter a další nejmenovaní funkcionáři všech stupňů řízení kopané FAČR.Celá tato akce byla velice kladně hodnocena všemi přítomnými.Hlavním cílem tohoto turnaje bylo vzájemné poznání a spřátelení kolektivů jednotlivých výběrů rozhodčích a funkcionářů v rámci O-KFS - což se zcela určitě zdařilo.
Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN