Aktuality

Kraj poskytne dotaci na vzděláváni trenérů
18. květen 2015

Trenérům kolektivních sportů pomůže se získáním trenérské licence dotační program Olomouckého kraje. O dotaci na podporu získání trenérského vzdělání mohou žádat fyzické osoby. Cílem krajského programu je zvýšit počet kvalifikovaných trenérů u kolektivních sportů v regionu, a to zejména u mládeže.

Termín pro podávání žádostí je stanoven od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 do 14:00 hodin.

Žádosti a ostatní informace k problematice poskytování příspěvků v oblasti podpory na získání trenérského vzdělání naleznou zájemci na webu Olomouckého kraje.www.kr-olomoucky.cz / Příspěvky, granty a dotace/ Krajské příspěvky a dotace/Příspěvky v oblasti sportu/Program III.

Encyklopedie Fotbalové revoluce
12. květen 2015

FAČR vytvořila ucelenou encyklopedii Fotbalové revoluce pro potřeby celé fotbalové veřejnosti.Podrobné informace,návody a dalši potřebný materiál najdete na odkazu níže. 

http://www.fotbal.cz/img/cmfs/clenstvi/encyklopedie_fotbalove_revoluce.pdf

Létající trenéři - možnost ukázkového tréninku
21. duben 2015
Nové předpisy FAČR
9. duben 2015

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (FAČR) vzal dne 31. března 2015 na vědomí koncept nového souboru předpisů FAČR, jehož účinnost je předpokládána od 1. července 2015. V souvislosti s tím je členům FAČR tímto předkládán k připomínkovému řízení, které bude probíhat následujícím způsobem.

Členové FAČR jsou oprávněni se vyjadřovat k jednotlivým návrhům předpisů tak, že své připomínky promítnou do formuláře přiloženého níže pod názvem „FORMULÁŘ – PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ“. Členové FAČR jsou oprávněni zasílat své připomínky pouze prostřednictvím e-mailové adresy predpisy@fotbal.cz, a to do 15. května 2015.

Odkaz viz níže:

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=169877&tmplid=141

Webdesign Ladislav Streck, 123 DESIGN